Liên hệ

Nếu cần thêm những thông tin không có trên website, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi bằng thư điện tử, điện thoại, bưu chính, fax hoặc gặp gỡ trực tiếp với chúng tôi.
BẢN ĐỒ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà INDOCHINA PARK TOWER
  Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Email: cuitrauep.vn@gmail.com
- Website: www.cuitrauep.vn
- Điện thoại: (+84) 8668.24456
- Fax: (+84) 8222.00823