Phat Hung Chuyen Gia Ve Chat Dot Cong Nghiep
PHÁT HƯNG - HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
-Tập trung vào nguồn nguyên liệu trấu. Đầu tư nguồn vốn vào các nhà máy xay xát, các nhà máy sản xuất (củi trấu, trấu nghiền, trấu viên,…) đang và sắp vận hành để cung ứng thành phẩm đầu ra cho thị trường trong và ngoài nước.
- Phát triển chủ lực vào thị trường chất đốt trong nước theo hướng đồng nhất chất lượng sản phẩm ở các khu vực đầu tư khác nhau - kết hợp với thế mạnh về vận chuyển, nguồn nguyên liệu trấu dồi dào để linh hoạt cung ứng thành phẩm với giá tốt nhất cho các Khách Hàng ở từng khu vực địa lý khác nhau.

Phat Hung Coi Khach Hang La Thuong De
Với Phát Hưng khách hàng là thượng đế
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Đức - Tài - Tín - Tâm là giá trị cốt lõi của Phát Hưng.
- Phát Hưng được hình thành và phát triển từ đội ngũ anh em nhân viên luôn trao dồi Đức - Tài - Tín - Tâm.
- Phát Hưng sẽ không ngừng phát triển bản thân lên những tầm cao mới để có thể cung ứng những sản phẩm từ trấu tốt nhất ra thị trường.
TẦM NHÌN
- Trở thành công ty hàng đầu trong ngành chất đốt nguyên liệu sạch và công ty hạng I trong việc cung ứng các sản phẩm từ trấu.
SỨ MỆNH
- Tạo ra giá trị gia tăng cho hạt lúa, giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân – góp phần phát triển kinh tế vùng nông thôn.
- Cung ứng nguồn nguyên liệu tái sinh – hình thành một ngành năng lượng sạch, năng lượng bền vững trong tương lai.